Dale_Elina_Mikkeli


Dale Mountain Mist 17 C (Dale Haze RC 57 – Brolötens Irish Made RC 1189 – Abbeyleix Fionn CSB 810) with rider Elina Kaivoluoto

Back to Top