Jalostusarvostelu

Kantakirja

Vuonna 1923 perustettu The Connemara Pony Breeders’ Society (CPBS) pitää rodun alkuperäiskantakirjaa, joka on ollut suljettu vuodesta 1964. Connemaraponien kantakirjaan merkitseminen perustuu CPBS:n alkuperäkantakirjan vaatimuksiin. Jalostusarvostelun tavoitteena on edistää rodun jalostusta ja parantaa ponien suorituskykyä ja laatua. Connemaraponien kansainvälisenä kattojärjestönä toimii International Committee for Connemara Pony Societies (ICCPS), jonka täysivaltaisena jäsenmaana myös Suomi on.

Rockfield Scarface 14 C (Ard Ri Cunga IRL 11 IC – Rockfield Scaramé 152 C – Kåsta Scaramouche 2 C)

Tullakseen merkityksi pääkantakirjaan, ponin...

  • Tulee polveutua rodun alkuperämaan hyväksymään kantakirjaan merkityistä vanhemmista
  • Polveutumisen tulee olla varmistettu kantakirjan sääntöjen mukaisesti
  • Ponin tulee olla tunnistettu emänsä vierellä kantakirjan sääntöjen mukaisesti

Jalostusarvostelu vanhan mallin mukaan

Vuodne 2012 loppuun asti connemaratammoilla oli kantakirjauksessa käytössä vanha malli, jossa jalostusarvosteltavat ponit merkittiin joko kantakirjaan tai esikantakirjaan. Esikantakirjaan merkittiin ylikorkeat ja BEC-väriset tammat. Vanhassa mallissa poneista arvioitiin kantakirjatessa pistein viisi eri arvostelukohtaa: Tyyppi – Pää, kaula, runko – Jalat ja liikkeiden säännöllisyys – Käynti – Ravi. Mikäli poni sai vähintään 40 pistettä, se kantakirjattiin I-palkinnolla. Pisteet 35-39 oikeuttivat II-palkintoon. Palkintoon III piti saada vähintään 30 pistettä. Vuoteen 2012 asti myös oreilla oli viisi arvostelukohtaa. Saadakseen jalostusoikeudet, ori piti näyttää oripäivillä ja sen piti saavuttaa vähintään 38 pistettä (vuonna 2012 37 pistettä).

Kantakirjauksen ja jalostusarvostelun nykymalli

Connemaraponien kantakirjaan luokkaan 3 merkitään kaikki Suomessa syntyneet varsat, jotka polveutuvat alkuperämaan hyväksymään kantakirjaan merkityistä puhdasrotuisista connemaraponeista. Connemaraponien kantakirja koostuu yhdestä pääkantakirjasta, joka jakautuu kolmeen luokkaan 1, 2 ja 3. Kantakirjan 3-luokkaan merkityt ponit voivat nousta jalostusarvostelun perusteella ylempiin kantakirjan luokkiin, mikäli ne täyttävät kantakirjassa määriteltyjen luokkien 1 tai 2 minimivaatimukset.

Rockfield Scaramé 152 C (Kåsta Scaramouche 2 C – Ametist 76 C- Kimble RC 22)
Odysseus Melody 36 IC, Ypäjä 2017, kuva: Kaisa Kukkanen

Rakennearvostelu

Rakenteesta arvostellaan vähintään seuraavat kohdat
1. tyyppi
2. pää ja kaula
3. ylälinja
4. etuosa
5. takaosa
6. etujalat ja liikkeiden säännöllisyys
7. takajalat ja liikkeiden säännöllisyys
8. käyntiliikkeet
9. raviliikkeet
10. laukka (jalostusarvosteltavat tammat ja oriit)
11. yleisvaikutelma
12. kaviot

Palkintoluokat

Tammat, nuoret ponit ja ruunat

I palkinto: tyyppi ja yleisvaikutelma vähintään 8, kuitenkin toinen näistä vähintään 8,5, mikään arvostelukohta ei alle 6.
II palkinto: tyyppi ja yleisvaikutelma vähintään 7, kuitenkin toinen näistä vähintään 8, mikään arvostelukohta ei alle 5.
III palkinto: tyyppi ja yleisvaikutelma vähintään 6, kuitenkin toinen näistä vähintään 7, mikään arvostelukohta ei alle 5.

Oriit

I palkinto: tyyppi ja yleisvaikutelma vähintään 8, kuitenkin toinen näistä vähintään 8,5, mikään arvostelukohta ei alle 6. Oriin pisteiden keskiarvo tulee olla vähintään 7,4. Mikäli oriin pisteiden keskiarvo on vähemmän, oriille voidaan antaa I palkinto, mikäli se täyttää muilta ominaisuuksiltaan asetetut vaatimukset.

II palkinto: tyyppi vähintään 8, yleisvaikutelma vähintään 7, mikään arvostelukohta ei alle 5. Oriin pisteiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,4

Edenwoods Cassiopeia Cashel 240 C – Oona Liukkonen (Monaghanstown Pat CSB 1150 – Ellabelles Cashel CSB 12075 – Cloonisle Cashel CSB 980)

Kantakirjaluokat

Luokka 1

Vähintään 3-vuotiaat oriit ja vähintään 2-vuotiaat ruunat ja tammat, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:
– molemmat vanhemmat on jalostusarvosteltu ja merkitty kantakirjan luokkaan 1 tai 2
– säkäkorkeus 128-148 cm (ilman kenkiä)
– yksilö on esitetty jalostusarvostelussa ja se on saavuttanut luokkaan 1 asetetut vähimmäisvaatimukset
– yksilö on hyväksytty eläinlääkärintarkastuksessa

Luokka 2

Vähintään 3-vuotiaat oriit ja vähintään 2-vuotiaat ruunat ja tammat, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:
– molemmat vanhemmat on merkitty kantakirjan luokkaan 1 tai 2
– yksilö on esitetty jalostusarvostelussa ja se on saavuttanut luokkaan 2 asetetut vähimmäisvaatimukset, mutta ei ole saavuttanut luokkaan 1 asetettuja vähimmäisvaatimuksia
– yksilö on hyväksytty eläinlääkärintarkastuksessa

Lisäksi luokaan 2 merkitään myös:
– säkäkorkeudeltaan alle 128 cm ja yli 148 cm (ilman kenkiä) yksilöt, jotka täyttävät vähintään luokkaan 2 asetetut vähimmäisvaatimukset

Luokka 3

Kaikki Suomessa syntyneet puhdasrotuiset varsat, joiden polveutuminen on varmistettu dna-testillä ja maahantuodut ponit, joita ei ole jalostusarvosteltu. Mikäli yksilön molemmat vanhemmat on jalostusarvosteltu, voidaan yksilö siirtää kantakirjan luokkaan 1 tai 2 jalostusarvostelun perusteella sen mukaan miten se täyttää näihin luokkiin asetetut polveutumisvaatimukset.

Luokaan 3 jäävät seuraavat yksilöt ja niiden jälkeläiset:
– yksilöt, joiden polveutuminen ei täytä luokkien 1 tai 2 vaatimuksia
– yksilöt, joita ei ole esitetty jalostusarvostelussa
– yksilöt, jotka on esitetty jalostusarvostelussa, mutta jotka eivät ole saavuttaneet luokkiin 1 ja 2 asetettuja vähimmäisvaatimuksia

Suomen Hippos vahvistaa alkuperäkantakirjan antaman luvan mukaisesti kantakirjaluokkiin asetetut vähimmäisvaatimukset jalostusarvostelussa.

Connemaran kantakirjaus – HIPPOS

Connemaraponien jalostusarvostelu 2017 – HIPPOS

Vanhan mallisen kantakirjauksen mukaan BEC-väriset ponit kirjattiin esikantakirjaan. Uuteen jalostusarvosteluun siirryttäessä BEC-väriset ponit eivät aluksi olleet oikeutettuja luokkaan 1. Nykyään BEC ei värinä ole enää rajoite jalostusarvostelussa. Kuvassa BEC-ponit Fieldhill Blue Butterfly 262 C ja Fieldhill Blue Pearl, keskellä Fieldhill Nameless (shetlanninponi).