Kuva: Heidi Lammi

Rotunäyttely

Mitä ja missä? Rotunäyttelyihin ilmoittaudutaan kutsun tietojen kautta

Connemarojen rotunäyttely järjestetään vuosittain tavallisesti alkusyksystä. Näyttelykutsu julkaistaan yhdistyksen sivuilla, josta löytyy tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen ja näyttelyihin osallistumiseen. 

Näyttelyihin osallistuminen antaa oivan mahdollisuuden päästä tutustumaan samanhenkisiin ihmisiin, katselemaan upeita poneja ja ennen kaikkea harjoittelemaan oman ponin kanssa kuljetusrutiineja sekä vieraassa paikassa tomimista.

Lisätietoa ja ohjeita

Yleiset säännöt yhdistyksen järjestämiin rotunäyttelyihin sekä ratsastusluokkiin löydät alta.

Yleiset säännöt Suomen Connemara ry:n järjestämiin rotunäyttelyihin ja ratsastusluokkiin

Voimassa 1.6.2024 alkaen.

1. Järjestäjä

1.1. Nämä säännöt koskevat näyttelyjä ja ratsastusluokkia, joiden järjestäjänä on Suomen Connemarayhdistys ry.

2. Osallistumisoikeus

2.1. Osallistumisoikeus on jalostusohjelman mukaan polveutuvilla connemaraponeilla sekä connemararisteytyksillä, mikäli näyttelyssä järjestetään risteytyksille omia luokkia. Ponin tulee olla rekisteröity Suomen Hippos ry:n kantakirjaan ja polveutua jalostusohjelman mukaisesti. Ulkomaisten osallistujien tulee olla rekisteröityjä oman maansa kantakirjaan.

2.2. Mikäli tammalla on varsa, sen tulee olla vähintään kolmen viikon ikäinen näyttelypäivänä. Sen tulee seurata emäänsä talutettuna kehään.

3. Ilmoittautuminen

3.1. Näyttelyn järjestäjä vahvistaa vuosittain näyttelyluokat sekä osallistumismaksun suuruuden. Ilmoittautumisten tulee olla perillä ja kaikkien maksujen suoritettuja ilmoittautumisajan kuluessa. Maksamattomia ilmoittautumisia ei huomioida.

3.2. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

3.3. Jälkeläisryhmä on mahdollista ilmoittaa näyttelypaikalla kansliaan, ilmoittautumismaksu on tällöin kaksinkertainen.

3.4. Ilmoitettua ponia ei voi vaihtaa toiseen.

3.5. Poisjäännin sattuessa ilmoittautumismaksu palautetaan ainoastaan eläinlääkärin todistusta vastaan.

3.6. Näytteilleasettaja ei saa tieten ilmoittaa ponia arvosteltavaksi tuomarille, joka on ponin kasvattaja tai on omistanut, vuokrannut, lainannut, myynyt tai valmistanut ponin näyttelyyn tai on ponin isäoriin omistaja näyttelyn aikana. Tämä koskee myös tuomarin lähiomaisia tai työnantajaa. Näytteilleasettaja ei saa myöskään esittää ponia tuomarille, jolle hän on valmistanut ponin viimeisen vuoden aikana (näytteilleasettaja = ponin omistaja, vuokraaja tai henkilö, joka valmistaa / esittää ponin näyttelyssä).

3.7. Näyttelyyn kutsuttu tuomari ei saa ilmoittaa ponia arvosteltavaksi samaan näyttelyyn. Näyttelyn tuomari voi ilmoitta poneja ratsastusluokkiin ja päinvastoin, edellyttäen että ko. tuomari ei arvostele näitä luokkia.

4. Turvallisuus

4.1. Kaikki ponit tulee pitää niille varatulla alueella ja esittäjien tulee noudattaa toimihenkilöiden antamia ohjeita turvallisuussyistä.

4.2. Oriin esittäjän / ratsastajan tulee olla vähintään 16-vuotias.

4.3. Alaikäisen esittäjän tulee käyttää kypärää. Ratsastusluokissa hyväksytyn turvakypärän käyttö on pakollista.

4.4. Kaikki ponit on oltava hallinnassa koko ajan. Mikäli poni ei ole hallittavissa, se voidaan poistaa kehästä ja näyttelyalueelta välittömästi.

4.5. 1-vuotiaat ja vanhemmat oriit tulee esittää suitsittuna (kuolaimet). 2-vuotiaat ja vanhemmat tammat suositellaan esitettäväksi suitsittuna.

4.6. Ori ei saa härnätä tai astua tammaa näyttelyalueella.

5. Arvostelu

5.1. Esittäjällä tulee olla ponin oikea numerolappu kiinnitettynä vyötärölle niin että numero on näkyvissä aina kun poni on kehässä.

5.2. Poni, joka ei saavu ajoissa kehään ei voi osallistua luokkaan enää arvostelun alettua.

5.3. Tuomari arvostelee ponit ilman nimi-, suku- tai omistajatietoja. Sihteeri voi kysyttäessä kertoa tuomarille ponin syntymäajan.

5.4. Ponit palkitaan näyttelyluokissa niiden laadun mukaisesti I, II tai III palkinnolla tai jätetään palkitsematta, jos on aihetta.

5.5. Parhaan Suomessa syntyneen ponin valintaan osallistuvat Suomessa syntyneet luokkavoittajat.

5.6. Champion varsan valintaan osallistuvat luokkavoittajat ori- ja tammavarsojen luokista. Junior Championin valintaan osallistuvat luokkavoittajat 1-3-vuotiaiden oriiden ja ruunien luokista sekä 1-3-vuotiaiden tammojen luokista. Champion tamman valintaan osallistuvat voittajat 4-vuotiaiden ja vanhempien tammojen luokista. Champion ori on 4-vuotiaiden ja vanhempien jalostusoriiden luokkavoittaja. Champion ruuna on 4-vuotiaiden ja vanhempien ruunien sekä ei-kantakirjattujen orien luokkavoittaja. Mikäli luokkavoittaja on ori, championiksi valitaan luokan paras ruuna. Champion veteraani valitaan kaikista yli 18 vuotiaista connemaraponeista. Näyttelyn parhaan ponin (Supreme Champion) valintaan osallistuvat em. Championit. Tuomari voi halutessaan valita jokaiselle Championille Reserve Championin, joka saa osallistumisoikeuden Supreme Championin valintaan.

6. Palkinnot

6.1. Näyttelyssä jaetaan ruusukkeet ponin palkintoluokan mukaisesti, lisäksi luokkavoittajat palkitaan ruusukkein.

6.2. Näyttelyn järjestäjä varaa ruusukkeet ja pokaalit Championeille sekä Supreme Championille.

6.3. Lisäksi järjestäjällä voi olla esinepalkintoja harkinnan mukaan.

6.4. Näyttelyssä luovutetaan myös kasvattajien lahjoittamia kiertopalkintoja. Kiertopalkinnot ovat niiden saajien vastuulla. Palkinnon saajan tulee kaiverruttaa pokaaliin saajan nimi ja vuosiluku. Palkinnon saajan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa se ajoissa, jotta se voidaan jakaa jälleen seuraavassa näyttelyssä.

6.5. Mikäli rotunäyttelyä ei jonain vuonna järjestetä, kiertopalkintoja voidaan jakaa johtokunnan harkinnan mukaan myös Kansallisessa Poninäyttelyssä. Tästä ilmoitetaan ajoissa palkintojen haltijoille. Mikäli palkintoa ei jaeta Poninäyttelyssä, voi saaja pitää sitä seuraavaan rotunäyttelyyn asti.

7. Ponien trimmaus

7.1. Connemaraponit tulisi esittää mahdollisimman luonnollisessa tilassa, kuitenkin puhtaana ja siistittynä.

7.2. Puhdasrotuiset ponit tulee esittää harja vapaana. Pitkää tai paksua harjaa voi lyhentää ja ohentaa, mutta huomaamattomasti niin, että harja näyttää luonnolliselta. Harjaa ei saa leikata saksilla.

7.3. Häntä tulisi näyttää luonnolliselta. Sitä ei saa nyppiä tyvestä. Latvasta hännän voi leikata tasaiseksi.

7.4. Korvista voi poistaa ulos kasvavat tupsut, korvan sisältä karvoja ei saa leikata. Leukaperistä voi poistaa pitkät karvat. Tuntokarvoja turvasta ja silmien ympäriltä ei saa poistaa.

7.5. Vuohiskarvoja voi kevyesti siistiä, mutta niitä ei saa poistaa kokonaan. Ruununrajassa kavion päälle kasvavia karvoja ei saa leikata tai ajella pois.

7.6. Jouhilisäkkeiden, keinotekoisten väriaineiden ja make-upin käyttö on kielletty.

7.7. Karvapeitteen klippaaminen on sallittu ainoastaan ratsastusluokissa kilpaileville poneille. Jalkoja ei saa klipata. Varsojen klippaaminen on kaikissa olosuhteissa kielletty.

8. Yleistä

8.1. Näyttelyn järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin luokissa tai aikatauluissa.

8.2. Näyttelyn järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ponin omistajan, esittäjän, hoitajan, ratsastaja, katsojan tms. huolimattomuudesta tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

8.3. Näyttelyn järjestäjä varaa näytteilleasettajille tilaisuuden keskustella tuomarin kanssa poniensa arvostelusta näyttelyn jälkeen. Tilaisuuden aika ja paikka ilmoitetaan näyttelyn kuluessa tai käsiohjelmassa.

8.4. Mikäli näytteilleasettaja haluaa tehdä protestin toista näytteilleasettajaa vastaan, se on tehtävä tunnin kuluessa tapahtumasta. Protesti tehdään kirjallisena kansliaan ja maksetaan samalla 50 euroa. Mikäli näyttelyn järjestäjä hyväksyy protestin, maksu palautetaan. Mikäli protesti katsotaan aiheettomaksi, maksu jää näyttelyn järjestäjälle.

8.5. Tuomarin päätös on kaikissa tapauksissa lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

8.6. Näyttelyssä ja ratsastusluokissa noudatetaan Suomen Hippoksen ja SRL:n lääkintämääräyksiä.

8.7. Näyttelyn kenttäpäällikkö valvoo, että näitä sääntöjä noudatetaan.