Kuva: Heidi Lammi

Ohjelmat Riding Class -luokkiin

Riding Class luokat

Talutusluokka (lead rein)

Ratsastaja saa kilpailla sen kauden loppuun, jolloin täyttää 8 vuotta. Ratsastajalla on oltava taluttaj.a
Talutin kiinnitetään turparemmiin. Taluttimen tulee olla löysällä ja se on pidettävä kiinnitettynä koko kehässäolon ajan. Taluttajan tulee olla täyttänyt 16 vuotta.
Ratsukon tulee pystyä esittämään ravia. Ohjan on kuljettava suoraan kuolaimesta ratsastajan käteen.
Ohjelma suoritetaan kevyessä ravissa.
Talutusluokan kilpailijoita ei pisteytetä.

Riding class luokkien kulku

Kaikki aloittavat käynnissä oikeassa kierroksessa. Tästä osuudesta myöhästyneitä ratsukoita tuomarin ei tarvitse arvostella luokkien alettua. Suoritusta jatketaan tuomarin/sihteerin ohjeiden mukaisesti.

Helppo noviisiluokka

Lasketaan 1. tammikuuta alkaen
Ponit esitetään käynnissä ja ravissa molemmissa kierroksissa, jonka jälkeen ne asettuvat kaartoon. Tämän jälkeen jokainen esittää yksilösuorituksensa. kun kaikki ovat esittäneet yksilösuorituksensa, ponit siirtyvät käyntiin. Poneja ei esitetä maasta käsin.
Tuomari asettaa ratsukot järjestykseen palkittavaksi.

Avoin Riding Class luokka

Ratsukolla on oltava kehässä mukanaan groomi, groomi pitää kiinni ponia, kun ratsastaja riisuu satulan, siistii ponin ennen maasta käsin esittämistä ja satuloi poniin.
Ponit esitetään käynnissä, ravissa ja laukassa molemmissa kierroksissa.
Tuomari kutsuu ponit kaartoon ja ratsukot esittävät yksilösuorituksensa. Tämän jälkeen groomi pitää ponia, kun ratsastaja riisuu ponin satulan ja siistii ponin maasta esittämistä varten. Poni esitetään maasta käsin ratsastajan esittämistaitojen ja ponin rakenteen arvostelemista varten. Ponit satuloidaan, jonka jälkeen ne siirtyvät kehässä käyntiin. Tuomari poimii ratsukot järjestykseen, jonka jälkeen ne palkitaan.

Arvostelu

Arvostelukohdat ratsastusluokissa:
– Yleisvaikutelma
– Ratsukon ulkoasu
– Rotutyyppi, liikkeet ja rakenne
– Ratsun soveltuvuus käyttötarkoitukseen
– Ohjelman suorittaminen, ratsukon yhteistyö

Pisteet, arvosana-asteikko:
Erinomainen 10
Erittäin hyvä 9
Hyvä 8
Melko hyvä 7
Tyydyttävä 6
Välttävä 5
Heikko 4
Melko huono 3
Huono 2
Erittäin huono 1
Ei esitetty 0

Tuomarin tulee olla yhdistyksen hyväksymä käyttöluokkatuomari tai muu yhdistyksen valtuuttama henkilö.
Tuomari voi poistaa kehästä huonosti käyttäytyvän tai ontuvan ponin.
Tuomari ei saa arvostella ponia, jonka hän on myynyt, leasannut, kasvattanut, kouluttanut tai josta hän on muuten taloudellisesti hyötynyt, lukuun ottamatta astutusmaksuja.
Tuomari ei saa arvostella ponia, jonka omistaa, on kasvattanut tai ratsastaa hänen sukulaisensa. Jos tuomarin eteen tuodaan poni, jota hän ei em. syistä voi arvostella, hänen on pyydettävä sihteeriä poistamaan poni kehästä. Jos kilpailija ei saa osallistua tuomarin jääviysesteen takia, hänelle palautetaan ilmoittautumismaksu.
Kun luokan arvostelu on alkanut, ponin saa viedä pois kehästä ainoastaan tuomarin luvalla. Ratsastajaa ei myöskään saa enää vaihtaa.
Tuomari arvostelee, mutta ei pisteytä ratsukkoa, jos ratsastaja putoaa ratsun selästä.
Tuomarin tulee olla ehdottoman puolueeton.
Tuomarin tulee varmistaa sihteeriltä jaettavien palkintojen määrä.
Tuomareita muistutetaan arvostelemaan sen hetkistä suoritusta, ei mahdollisia entisiä tai tulevia suorituksia.
Tuomarin tulee huomioida ratsun ikä.
Tuomarin ei tule puhutella ketään kehässä nimeltä, mutta kaikille tulee olla kohtelias